Dalsland Fossilfritt 2030

Välkommen med på resan

Vision - Fossilfritt Dalsland

Föreningens ambition är att på olika sätt delta i och leda utvecklingen mot ett fossilfritt Dalsland. Visionen innebär att vara en aktör marknadsföringsmässigt, men även operativt via olika projekt i samarbete med såväl näringsliv, akademi, offentliga sektorn och civilsamhället

Föreningen har som syfte att med målet ett Fossilfritt Dalsland 2030
  • verka för sökande och spridande av kunskap om klimatfrågan
  • främja och stimulera till samverkan
  • främja utveckling och användning av teknik, metoder och beteenden för minskad klimatpåverkan